Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.sk

Rheumatologia


Prinášame čitateľom možnosť prezrieť a prečítať si celé čísla časopisu Rheumatologia - časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva

ISSN 1210-1931
EV 3477/09
Indexné číslo 49 571
VYDÁVA: Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch
VEDÚCI REDAKTOR: MUDr. Pavol Masaryk, PhD. – Piešťany
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO REDAKTORA: doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. – Piešťany
VÝKONNÝ REDAKTOR: Ing. Mária Stančíková, CSc. – Piešťany
ODBORNÝ REDAKTOR: MUDr. Peter Maresch, CSc. – Bratislava
REDAKTORKA ČASOPISU: PhDr. Helena Bernadičová
TAJOMNÍČKA REDAKCIE:
Redakcia: Rheumatologia, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany, Tel. 033/7969 111, Fax: 033/7721 192, http://www.vurch.sk
e-mail: lekkniznica@nurch.sk

Rheumatologia 2018Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 1-2/2018

Rheumatologia 2017Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 1/2017

Rheumatologia 2016Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 4/2016

Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 3/2016

Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 2/2016

Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 1/2016

Rheumatologia 2015


Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 4/2015

Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 3/2015

Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 2/2015

Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 1/2015

Rheumatologia 2014


Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 4/2014

Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 3/2014

Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 2/2014

Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 1/2014

 


Rheumatologia 2013


Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 4/2013

Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 3/2013

Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 2/2013

Rheumatologia na www.rheumatologia.herba.skRheumatologia 1/2013

 

 


Knihy z vydavateľstva HERBA


Osteoporóza z Herby na ShopHerba.sk Traumatológia hornej končatiny u dospelých z Herby na ShopHerba.sk Niekoľko úvah o etických otázkach v gastroenterológii z Herby na ShopHerba.sk 
Sociálna gerontológia  z Herby na ShopHerba.sk Dekubity prevencia a liečba v praxi z Herby na ShopHerba.sk 
Právo a zdravotníctvo z Herby na ShopHerba.sk Geriatria z Herby na ShopHerba.sk 
 z Herby na ShopHerba.sk 
Pandémia nedostatku vitamínu D - slnečný vitamín  z Herby na ShopHerba.sk 
Parkinsonova choroba  z Herby na ShopHerba.sk